fredag 18. desember 2015

Peisestuenes pøbler

Det virker som om mange på venstresiden føler at de er i ferd med å miste kontrollen over virkelighetsbeskrivelsen og definisjonsmakten i viktige samfunnsspørsmål. Fra peisestuene og lærerværelsene tømmer de sin frustrasjon over offentligheten, ivrig heiet på av dagspressens venstrevridde kommentariat. Metoder og ordbruk som benyttes for å stemple meningsmotstandere (av sosialister ofte kalt nettroll) bidrar til et sterkt polarisert debattklima.

Debatten om hets, hat, stempling, «hitling» og andre hersketeknikker er en viktig debatt. Mange har en forestilling om «nettrollene» som sitter i mørke kjellerstuer og spyr ut sitt hat i nettavisenes kommentarfelt på ofte ubehjelpelig norsk. Andre former for trolling har vært mer subtile, men her ser vi nå en tiltagende utagerende språkbruk. Man er da dannet. Men bare til et visst punkt.

"Kjipe holdninger"
Fra romslige peisestuer og salonger, lærerværelser og redaktørkontorer tømmes frustrasjonen over offentligheten, og det er ikke pent. Det er i det hele tatt få som kan sette seg på sin høye hest. En av de som likevel gjør det er Ingebrigt Steen-Jensen. Kjent som reklamemann og «Mr. Stabæk». Han har et selvbilde som gjør at han nå har salet opp og kommer ridende på sin (presumptivt) hvite hest. Denne ridderen for toleranse og mangfold har sett seg lei på det han beskriver som «hatytringer mot blant annet asylsøkere». Det spørs om det ikke bor en liten Robert Aschberg-wannabe i Steen-Jensen, som nå vil kommentere enhver fremmedfiendtlig, hatefull og fordomsfull kommentar han finner på facebook. Han vil be folk om å holde sine «kjipe holdninger» for seg selv, og det er grunn til å anta at han mener definisjonsmakten over hva som regnes som «kjipe holdninger» bør ligge hos Steen-Jensen selv. Som filolog er han sikkert nøye med ordvalg, det er derfor interessant å se hvilke ord og uttrykk som benyttes når han beskriver bakgrunnen for facebook-prosjektet: «Dritten tyter ut i det offentlige rom», «hatefulle ytringer» og «ondskapstyrannenes private toalett». Den siste er kreativ, og spiller ganske sikkert på å være en motsats til ordet «godhetstyrann». Det har vært benyttet om de som vil kneble meningsavvik og andre oppfatninger enn de den «moralske eliten» forfekter i debatten om flyktninger, innvandring og migrasjon.

Saklig samtale?
Om Steen-Jensen er opptatt av en ryddig debatt og sømmelig språkbruk, med rom for ulike meninger om viktige temaer, er det mye å ta tak i. Den selverklærte samfunnsdebattanten Evy Ellingsvåg, operasjonsleder i Foreningen av tolvte januar og solid plantet på ytterste venstre fløy, har dukket opp titt og ofte på riksmedienes debatt- og kommentarsider den siste tiden. Her er noen eksempler på språkbruken som benyttes: «Møkk lei», «grumsete tankegods», «skittlei», «pisslei», «for svarte», «idiotisk», «hysterisk idiotisk», «forbanna», «ondskapsfullt», «feilaktig tankegods», «utviklingsforhindrere». I en annen kommentar i Dagbladet etterlyser Ellingsvåg «en saklig samtale»…

Lærer med Øverland-kompleks

For ikke lenge siden hadde en lærer med et Arnulf Øverland-kompleks (Geir Tangen fra Haugesund) en kommentar i Dagbladet, der han gikk langt i å stemple det norske folk som en gjeng fascister. Tangen vil ha seg frabedt både religionskritikk og innvandringskritikk, og avfeier alle de som er bekymret over utviklingen med å stemple dem som fascister. Klassisk sosialistisk hersketeknikk. I tillegg stempler han islam-kritiker og forfatter Hege Storhaug som fanatiker. Hennes bok «Islam. Den 11. landeplage» tar opp samfunnsaktuelle problemstillinger på et faktabasert grunnlag. For dette blir hun stemplet som fanatisk og hatefull. Det folk som Tangen i realiteten gjør, er å stemple alle religionskritikere og innvandringskritikere som fascister. Det er ganske ekstreme og hodeløse beskyldninger. Kanskje skrevet i affekt? Jeg er usikker på om Geir Tangens beskyldninger tar oss noe videre, men det var kanskje ikke intensjonen?

Nordmenn = flyktninghatere
Radiokjendis Rune Nilson klinte like gjerne til med denne i NRK P1, om sine egne landsmenn (altså de etnisk norske og ikke våre «nye»): «En gjeng ufordragelige og motbydelige egoister». Samtidig gjør han det til et poeng at «noen av oss fortsatt holder hodet kaldt og hjertet varmt». Dersom hodet til Nilson var kaldt da han lirte av seg dette, tenker man med gru på hva fyren kan få seg til å si hvis det virkelig koker i hodet… Dagbladet, den fremste formidleren av hat fra folk på venstresiden, slår naturligvis saken stort opp: «Rune Nilson tordner mot nordmenns flyktninghat». Da fikk vi vite det. Nordmenn er flyktninghatere. Dagbladet har kjøpt premisset. Slikt blir det oppslag av.

iTromsø på viddene
Noen ganger opplever man sågar trolling på lederplass i mainstream media. Hva skal man med kommentarfelt så lenge man har lederskribenter som Stig Jakobsen i avisen iTromsø? Lederartikkelen «Arven etter Behring Breivik» må være noe av det kleineste og drøyeste som er publisert på redaktørnivå på svært lang tid. I lederen står det blant annet at «Går vi statistisk til verks, har siste valg dokumentert at nærmere 90 prosent av befolkningen mener at vi skal hjelpe syriske flyktninger. Og av de 10 prosentene som er skeptiske, vil godt under én prosent støtte de ekstreme synspunktene til Human Rights Service og nett-trollene». Og videre: «De representerer på ingen måte det norske folk. Hadde de vært født 75 år tidligere, ville et slikt politisk ståsted gjort at de var i Nasjonal Samling og støttet nazistenes okkupasjon av Norge. At de med årene har byttet ut «jøder» med «muslimer» som fiendebilde, er det eneste nye. Og hvis du lurte på hva det norske folket mente om Nasjonal Samling, skal du vite at mesteparten av medlemmene ble fengslet etter krigen, noen sågar skutt. De representerte ikke landet da, og de representerer ikke landet nå.»

Pøbelspråk
I den samme lederartikkelen forteller Stig Jakobsen om følgende episode: "Bare én uke etter bomben i Oslo og Utøya-drapene, kom en kompis av meg i snakk med sin 79 år gamle nabo. Hun begynte med å si «Det er jo forferdelig, det som har skjedd, men bortsett fra drapene, har jo Behring Breivik noen poenger når det gjelder innvandringen». Den perplekse vennen min skjønte at det ikke sømmet seg å hverken skjelle henne ut eller banke henne, men etter noen sekunders betenkningstid svarte han: «Jeg tror du bør gå og vaske den stygge munnen din». Vi får kanskje være glade for at Stig Jakobsen ikke omgir seg med kompiser som banker opp 79 år gamle damer for meningene deres, men nøyer seg med å be vedkommende om å vaske den stygge munnen sin.
Kortversjonen av lederartikkelen kan uttrykkes slik: Innvandringskritikerne må "gå og vaske den stygge munnen sin", fordi de ligner på Anders Behring Breivik og ville vært medlem av NS under krigen. Dette er regelrett pøbelspråk. Det er når jeg leser slikt at jeg blir alvorlig bekymret for kunnskapsnivået hos de såkalte samfunnsaktørene, og for det debattklimaet de legger opp til. Slike lederartikler bidrar til å skjerpe motsetningene i samfunnet og gjøre diskusjonen rundt flyktningstrøm og migrasjon enda mer betent enn hva den allerede måtte være. Det er nesten overraskende at såpass ubehøvlede folk som Jakobsen kan inneha redaktørstilling i en avis som sikkert ønsker å fremstå som seriøs.

Hodekapping
Det skal en del til for at vanlige mennesker som er bekymret over utviklingen skal våge å imøtegå folk som bruker sin kjendisstatus og posisjon i samfunnet til å rakke ned på dem, og dessuten betrakter seg selv som moralsk og etisk overlegne. Stikker du hodet frem risikerer du å bli stemplet som nettroll og får det kappet av. Som PR-mann og kommunikasjonsrådgiver Jarle Aabø uttrykker det på sin blogg: «Går du over streken - eller det jeg definerer som min anstendighetslinje, er du historie 3 sekunder etter jeg leste din ytring. Er du tarvelig nok til å slenge dritt på mine sosiale medier stenges du ute for livstid». Nå finnes det trolig verre skjebner enn å bli utestengt fra Aabøs sosiale medier, men «fair enough» - vi velger selvfølgelig selv hvem vi lar slippe til på personlige blogger, facebook og andre plattformer. Basert på egen anstendighetslinje. 

Hjemmebesøk
Fullt så lett er det ikke å kontrollere hvem som kommer hjem til deg privat for å uttrykke sin mening Da jeg kom hjem fra ferie i sommer ble jeg møtt av egg på husveggen og et mindre hyggelig håndskrevet brev på døren. I brevet ble jeg sammenlignet med Adolf Hitler, og jeg kunne lese at mitt ego sto i veien for 100.000 syriske flyktninger. Dersom jeg fjernet meg ble det plass til dem. Jeg tok kontakt med lokalavisen fordi jeg mente det var viktig å vise frem hva man blir utsatt for som politiker. Utrolig nok tok saken den uventede retningen at Budstikka antydet at dette var noe jeg hadde funnet på selv for å få ekstra oppmerksomhet i valgkampen… 

ABB-kortet
Hitling og ABB-referanser sitter for øvrig svært løst hos folk på venstresiden. ABB er for eksempel påtagelig tilstede i Dagblad-kommentator Marie Simonsens politiske univers. Hun skriver følgende om avisens kommentarfelt: «I kommentarfeltet er det bare dritt. Bare sjikane og hets. Jeg lurer av og til på om de kan lese. Det virker som de har lest manuset til Anders Behring Breivik hele gjengen». Alle får altså ABB-stempelet på seg. Hele gjengen. De lavt utdannede og ubehjelpelige nettrollene kan visst lese likevel. I det minste har de lest manuset til ABB.

Polarisering
Det er utvilsomt mye dritt der ute, men de politisk korrekte på venstresiden bør ikke være de som skal få definere hva som er dritt. Start med å feie for egen dør. Nettrollene finnes også på venstresiden – ofte ikledd akademiske gevanter, men det er like fullt trolling, ja til tider regelrett mobbing av annerledes tenkende og det skjer i flokk. Det er reell uenighet på området asyl og innvandring, og ingen mennesker liker følelsen av å bli overkjørt. Polariseringen vil fortsette om man nå ikke begynner å snakke litt mer med hverandre og litt mindre om hverandre. Det er lett å sitte ved tastaturet og kappe hodet av egendefinerte nettroll, men jeg tenker at vi alle kanskje burde bekymre oss litt mer for de som ikke nøyer seg med å kappe verbale hoder. IS kapper ekte hoder, og siviliserte samfunn burde være opptatt av å bekjempe det tankesettet og den ideologien som ligger bak. Dette har med islam å gjøre. Derfor må vi våge å diskutere islam. Venstresiden er preget av sterk berøringsangst når det gjelder dette temaet. Det er kanskje derfor terskelen for å angripe og mistenkeliggjøre de som tar det opp synes svært lav. Dette – og at virkeligheten har vist seg ikke å stemme helt med et venstrevridd tankesett, kan muligens forklare at det venstreintellektuelle drittpratet tiltar i styrke. Det er derfor lite som tyder på at debatten fremover blir mindre polarisert.UNYANSERT OG STIGMATISERENDE: Folk på venstresiden har en lei tendens til å stemple alle innvandringskritikere, islamkritikere, religionskritikere og terrormotstandere som fascister.
onsdag 9. desember 2015

"Ingenting med islam å gjøre"

Den tragiske hendelsen i San Bernardino for noen dager siden, der 14 forsvarsløse mennesker på førjulsfeiring ble plaffet ned, etterforskes som en terroraksjon utført av radikale muslimer. Her hjemme har Aftenposten forsøkt å late som om dette bare er en «vanlig» amerikansk masseskyting, og tatt til orde for strengere våpenlover i USA. Det er i beste fall på siden hva dette handler om.

De som hevder at dette ikke har noe med islam å gjøre begynner å fremstå i et nesten latterlig virkelighetsfjernt lys. Det er dessuten dypt bekymringsfullt at flere av våre ledere ikke synes å erkjenne eller forstå, hvilken trussel islam utgjør mot våre frie og demokratiske samfunn. Dette er en verdikamp, og vi som hører til på den rette siden i denne verdikampen må våge å ta den. I Aftenposten kunne vi nylig lese denne tittelen om skyteepisoden i San Bernardino, som nå etterforskes som en terroraksjon: «Et mysterium hvorfor de ble massemordere».

Mysterier?
Dessverre finnes det en rekke eksempel på slike «mysterier» med muslimske massemordere de siste tiårene: Sprengningen av en Pan Am jumbojet over Lockerbie ble utført av muslimer. Angrepet mot det amerikanske krigsskipet USS Cole ble utført av muslimer. Sprengningen av USAs ambassader i Nairobi og Dar es Salaam ble utført av muslimer. Terroraksjonene mot World Trade Center og Pentagon, med sivile fly som våpen, ble gjennomført av muslimer. Den såkalte skobomberen var muslim. Han forsøkte å sprenge et passasjerfly fra Paris til Miami ved å detonere eksplosiver gjemt i skoene. Masseskytingen i Fort Hood i 2009 ble utført av en muslim. Bombeangrepene mot en nattklubb på Bali ble utført av muslimer. Bombeangrepene mot flere pendlertog i Madrid ble utført av muslimer. Bombeangrepene mot det offentlige transportsystemet i London i morgenrushet ble utført av muslimer. Gisselaksjonen mot en skole i Beslan, som endte med flere hundre døde, ble utført av muslimer. Gisselaksjonen mot Dubrowka-teatret i Moskva, som også endte i tragedie, ble utført av muslimer. Kapringen av skipet Achille Lauro i Middelhavet ble gjennomført av muslimer. Massakren i München-OL ble gjennomført av muslimer. Massakrene i Mumbai, som pågikk i flere dager, ble gjennomført av muslimer. Massakren i Paris 13. november ble utført av muslimer som skrek Allahu Akbar! Det samme gjorde massakren mot Charlie Hebdo. I tillegg kommer utallige hodekappinger av vestlige gisler i Allahs navn.

Terrororganisasjoner
La oss se på noen av terrororganisasjonene som heller ikke har noe med islam å gjøre: Islamsk jihad: Islamsk terrororganisasjon. Al-Qaida: Islamsk terrororganisasjon. Taliban: Islamsk terrororganisasjon. Hamas: Islamsk terrororganisasjon. Hizbollah: Islamsk terrororganisasjon. Boko Haram: Islamsk terrororganisasjon. Al-Nusra: Islamsk terrororganisasjon. Abu Sayyaf: Islamsk terrororganisasjon. Al-Badr: Islamsk terrororganisasjon. Det muslimske brorskap: Islamsk terrororganisasjon. Lashkar-e-Taiba: Islamsk terrororganisasjon. Den palestinske frigjøringsfronten: Islamsk terrororganisasjon. Ansaru: Islamsk terrororganisasjon. Jemaah Islamiyah: Islamsk terrororganisasjon. Abdullah Azzam-brigadene: Islamsk terrororganisasjon. Al-Shabaab: Islamsk terrororganisasjon. Jamaat Ansar al-Sunna: Islamsk terrororganisasjon. Ansar al-Islam: Islamsk terrororganisasjon. Al Aqsa-brigadene: Islamsk terrororganisasjon.
ALLTID NOE Å SKYLDE PÅ: Venstresidens "syndebukkhjul", skreddersydd etter deres verdensbilde.

Krig og konflikter
En ting jeg har stusset over er at det nesten uten unntak synes å være konflikter, krig og uro i land og steder med stor andel muslimsk befolkning. Det har sikkert heller ingenting med islam å gjøre, men det kan synes som om de aller fleste andre religioner greier å leve i fred med hverandre. Denne har sirkulert på sosiale medier, og er vel verdt å reflektere over: Buddhister som lever med hinduer = ikke noe problem. Hinduer som lever sammen med kristne = ikke noe problem. Hinduer og jøder = ikke noe problem. Kristne som lever med shintoer = ikke noe problem. Shintoer og konfusianere = ikke noe problem. Bahaier som lever med jøder = ikke noe problem. Jøder som lever med ateister = ikke noe problem. Ateister og buddhister = ikke noe problem. Buddhister og sikher = ikke noe problem. Sikher og hinduer = ikke noe problem. Kristne som lever med jøder = ikke noe problem. Jøder og ateister = ikke noe problem. Jøder og buddhister = ikke noe problem. Men: Muslimer som lever med hinduer = problem. Muslimer og buddhister = problem. Muslimer og kristne = problem. Muslimer og jøder = problem. Muslimer som lever med sikher = problem. Muslimer som lever med bahaier = problem. Muslimer som lever med andre muslimer = STORT PROBLEM. Dette fører til at muslimer ikke er happy i Gaza, de er ikke happy i Egypt, de er ikke happy i Libya, de er ikke happy i Marokko, de er ikke happy i Iran, de er ikke happy i Irak, de er ikke happy i Jemen, de er ikke happy i Afghanistan, de er ikke happy i Pakistan, de har det ikke bra i Syria, de er ikke happy i Libanon, de er ikke happy i Kenya og de er ikke happy i Sudan. Så hvor kan muslimer være happy? Vel – de er ganske happy i USA & Canada, der er happy i England, de er happy i Australia, de er happy i Tyskland, de er happy i Østerrike, de er happy i Frankrike, de er happy i Belgia, de er happy i Italia, de er happy i Sverige, de er happy i Danmark og de er happy i Norge. Det virker som om muslimer ønsker å være i nesten alle land som ikke er muslimske! Og hvem bebreider de når det er problemer og de ikke er happy? Ikke islam. Ikke deres egne ledere. Ikke seg selv. Nei, de klandrer lederne og folket i de landene de er happy i! Og de ønsker å endre landene de er happy i slik at de blir mer lik landene de kom fra!


ELDGAMMEL KONFLIKT: Den blodige feiden mellom sunni-muslimer og sjia-muslimer har pågått helt siden profeten Muhammeds død.

Kompatibelt med vestlig demokrati?
Det diskuteres fra tid til annen om islam er «kompatibelt» med det å leve i et vestlig, åpent demokrati. Kan for eksempel en rettroende muslim være en god statsborger i et vestlig land og bekjenne seg til de verdiene og den kulturen det samfunnet er bygget på? Teologisk og religiøst – nei: På grunn av lojalitet og troskap til Allah alene, og fordi Allah ikke aksepterer noen annen religion enn islam (Koranen 2:256). Geografisk – nei: På grunn av forpliktelsen å vende seg mot Mekka og be fem ganger om dagen. Sosialt – nei: Islam forbyr en muslim å bli venn med kristne og jøder. Det er en direkte ordre i Koranen. Politisk – nei: Fordi en muslim må underkaste seg mullaenes lære om utslettelse av staten Israel og ødeleggelse av Vesten og særlig USA – den store Satan. I den private sfære – nei: Fordi Koranen sier at en mann kan ha fire koner og har rett til å slå kona hvis hun er ulydig. Filosofisk – nei: Fordi Islam, Muhammed og Koranen ikke tillater ytringsfrihet og religionsfrihet. Demokrati og islam kan ikke eksistere sammen. Stort sett alle muslimske regjeringer er diktatoriske og autoritære.

Verdikamp
I disse dager gjelder det å stå opp for våre verdier og vår kulturarv. Generasjonene før oss har bygget opp et samfunn som det er verdt å forsvare. Det er nesten selvinnlysende at dette samfunnet vil endre seg raskt i gal retning med en stor innvandring av muslimer fra den tredje verden. Det må være legitimt ikke å ønske det. Derfor må det også være legitimt å ville demme opp for det. Noe av det dummeste som er sagt om dette temaet de siste årene var da statsminister Erna Solberg mente at Norge som samfunn har «sviktet» de unge muslimene som slutter seg til IS. Jeg vil vel heller si at det er de som har sviktet oss. Hva betyr det for øvrig at muslimer har blitt radikalisert? Jo det betyr at de har blitt mer og mer religiøse. Islam må være den eneste religionen der du blir mer voldelig jo mer religiøs du blir. Det er på tide å si ifra. Nok er nok.

UØNSKET: Vestlige demokratier har all rett til å forsvare seg mot islam. Det virker som om stadig flere innser dette.