torsdag 28. november 2013

Uten parkering dør sentrum

Det er med stor forbauselse jeg leser rådmannens tilleggsinnstilling til Handlingsprogram 2014 – 2017, der man går inn for å øke parkeringsgebyret i Asker sentrum fra 15 til 30 kroner pr. time. Det er en særdeles dårlig idé, som Fremskrittspartiet avviser tvert.

Vi ønsker liv og røre i sentrum, og mener at tilgang til rimelige parkeringsplasser er avgjørende for det. Uten handel dør sentrum, og uten tilgjengelig parkering blir det ingen handel. Da Asker sentrum vant Bymiljøprisen 2007 med temaet «Handel og sentrumsutvikling – uten handel dør sentrum», het det i juryens begrunnelse: «Asker kommune erkjenner at handel er viktig for et levende by- og tettstedssentrum.» Forslaget om en dramatisk økning i P-avgiften er stikk i strid med dette.

Mange byer og tettsteder blir tappet for handel og liv, og det er derfor viktig at vi ikke begår den samme tabben i Asker som politikere og byråkrater gjør mange andre steder: Fjerner parkeringsplasser, legger på priser og sier at bilene kveler sentrum. Men blir det for vanskelig og for dyrt å parkere, vil folk velge handlesentrene og handelen i sentrum forsvinner. En politikk som presser bilene ut av sentrum er et feiltrinn. Hvis vi skal få folk til sentrum må vi ha attraktive butikker med gode åpningstider. Det har vi i stor grad i dag. I tillegg må det være sentrumsnær parkering, ikke for dyr og helst på bakkeplan. Vi kan ikke forvente at folk skal gå langt eller betale i dyre dommer for å få tilgang til butikkene.

Vi trenger heller ikke gå langt for å finne eksempler på hvordan man ikke bør gjøre det. I Drammen vil folk heller sitte i bilkø til Gulskogen senter enn å kjøre inn i sentrum. Det er lettere å reise til et kjøpesenter hvor det er gratis å parkere, enn å lete etter dyr parkering i byen. Mange etterlyser bedre og billigere parkering i sentrum, som i Drammen virker ganske folketomt. Det er brukt mye penger på å få det til å se pent ut, men det hjelper jo ikke hvis det ikke er folk der. Et annet skrekkeksempel er Sandvika. Derfor virker det kunnskapsløst at rådmannen i Asker viser til Sandvika når det argumenteres for en økning av P-avgiftene med 100 prosent. I Sandvika sentrum koster det 35 kroner pr. time, noe som har vært medvirkende til at det gamle sentrum er i ferd med å kveles. På Storsenteret er det gratis å parkere. Her innfører rådmannen et nytt begrep, nemlig «negativ benchmarking»…

Den svenske forskeren Jerker Söderlind skriver i «Manual for politikere, eiendomsutviklere og byplanleggere»: - Handel har alltid vært den sentrale drivkraften når det gjelder å skape byer og offentlige møteplasser. Handel er en pådriver i utviklingen innen teknologi, transport- og kommunikasjonssystemer. Handel påvirker alle menneskers hverdagsliv. Uten handel dør sentrum, fastslår Söderlind, som kommer med konkrete forslag på hvordan man kan utvikle byer og tettsteder slik at de blir bærekraftige og attraktive. Helt sentralt er det han kaller «en kundetilpasset sentrumsutvikling».

Fremskrittspartiet kommer til å stå hardt på for å hindre den foreslåtte økningen. Vi fikk forhindret at dette blir lagt rett inn i budsjettet nå. I stedet kommer en større sak om parkeringspolitikken i Asker. Da gjelder det at de næringsdrivende kommer på banen. En fornuftig parkeringspolitikk er et av flere elementer som har gjort at vi i dag har et levende og velfungerende sentrum. En kjent doktrine lyder: «If it ain’t broke – don’t fix it». Frp vil ikke akseptere at rådmannen salderer kommunebudsjettet ved å flå de som parkerer i sentrum, med negative konsekvenser for de næringsdrivende og dermed for hele sentrum.


TOMME PLASSER: Ingen er tjent med en parkeringspolitikk som presser bilene ut av sentrum.