mandag 9. september 2013

Større inntekter og muligheter for idretten med Frp

Som stortingskandidat fikk jeg i valgkampen noen spørsmål fra "Hockeynytt", om hallsituasjonen i Norge, som ligger håpløst langt etter land vi konkurrerer mot. Jeg tenkte at de som leser bloggen min kunne ha interesse av å se hva jeg svarte. Spørsmål og svar følger her:

1) De siste årene har landslaget hatt gode prestasjoner i VM, og vist at vi kan være med blant de åtte beste. Dette er en stor prestasjon når man sammenligner antallet ishaller vi har mot de store nasjonene. Hva vil dere gjøre for å få bygget flere ishaller de neste fire årene?

Svar: De neste fire årene er et forholdsvis kort tidsperspektiv, men behovet for flere ishaller er utvilsomt stort. Nasjonalt vil Fremskrittspartiet rydde opp i planverket, noe som vil forkorte tiden som brukes på reguleringsprosesser i kommunene betraktelig. Dagens situasjon er dessverre preget av endeløse prosesser med mulighet for innsigelser fra overordnet myndighet. Lokalt vil Frp støtte gode og gjennomarbeidede prosjekter med en fornuftig finansieringsmodell, noe DnB Arena i Stavanger er et godt eksempel på, og eventuelt kunne støtte forskuttering av spillemidler.

Svaret er altså todelt:
  • Rydde opp i planverket og dermed forkorte reguleringsprosessene, noe som muliggjør raskere realisering av gode prosjekter 
  • Støtte opp om prosjektene lokalt, som reguleringsmyndighet, se på modeller for kommunal medfinansiering og/eller driftsstøtte og evt. forskuttering av spillemidler. 
Jeg vil anta at de færreste kommuner har økonomi til å bygge ishaller som rene kommunale prosjekter, men dette er selvfølgelig til syvende og sist et spørsmål om prioritering.

2) Blant annet i Oslo står flere ishaller uten is til nærmere seriestart, det gjør at flere klubber med både bredde og elite satsning må dele på de isflatene som er, hvor i mellomtiden det står haller uten is. Hvordan vil dere få utnyttet alle hallene slik at vi brukt alle hallene? 

Svar: Dette må besluttes lokalt, og er faktisk ikke vanskeligere enn at kommunale myndigheter (politikerne) vedtar å utvide istiden, og sette av tilsvarende midler i de kommunale budsjettene.

3) Noen tanker rundt Oslo OL 2022, og nye haller rundt det

Svar: Fremskrittspartiet er ikke motstandere av OL men vil ikke at staten skal garantere for alle utgiftene. Vi mener uansett at bygging av ishaller og andre gode prosjekter ikke nødvendigvis bør knyttes opp til OL. Det kan fort bli en «sovepute» og anleggsbehovene er der likevel. I Asker forsøkte vi i det lengste å få til et samarbeid med Oslo da vi mente at Asker med ny Askerhall ville vært et naturlig sted for ishockey, men i de endelige OL-konseptene er ikke Asker med. Ny ishall er sterkt ønsket likevel, selv om Asker ikke får drahjelp av OL. Poenget er at Fremskrittspartiet ikke vil legge alle eggene i «OL-kurven».
Frp ønsker blant annet å endre tippenøkkelen, slik at idretten får en større andel av tippemidlene. Samtidig vil vi la de utenlandske spillselskapene få etablere seg i Norge gjennom en statlig lisensordning, slik de har gjort i Danmark. Fremskrittspartiet garanterer nå at idretten vil få større inntekter og muligheter med Frp i regjering.


VELLYKKET PROSJEKT: DnB Arena i Stavanger fremstår som et godt eksempel på vellykket samarbeid mellom klubb, næringsliv og kommune. Bildet er tatt da jeg hadde gleden av å være på befaring der, dagen etter at Frisk Asker som første lag beseiret Oilers hjemme på deres egen is. 

torsdag 5. september 2013

På tide med handlekraftig samferdselspolitikk

En gang fikk jeg et klistremerke av daværende ordfører Morten Strand, der det stod «Ny E18 i 2012!». Som politisk fersking i Asker syntes jeg det var gjevt å få merke av ordføreren, men noe av det første du erfarer i politikken er de tre T’ene: Ting Tar Tid. Vi har ikke sett snurten av ny vei. E18 Vestkorridoren er en nasjonal flaskehals.

Som medlem av Askers E18-utvalg har jeg jobbet hardt for å få forståelse for at ny E18 Vestkorridoren er et prosjekt av nasjonal betydning og at dagens situasjon forringer livskvaliteten til svært mange mennesker i landets tettest befolkede område. Vi ser nå forsiktige tegn til at ny E18 kan bli en realitet. Det er gledelig at Statens Vegvesen har kommet Asker kommune i møte og tar E18 gjennom Asker i en jafs ved å slå sammen kommunedelplanene for strekningen Holmen – Drengsrud og Slependen – Holmen. Men det gjelder å holde trykket oppe, da det ikke er satt av penger til E18 gjennom Asker i Nasjonal Transportplan.

Ny E18 er et miljøprosjekt, med gjennomgående bussfil helt inn til byen. Kombinert med et togtilbud som virker og med en frekvens som ikke tetter Røykenveien med biler, samt fullt utbygget Intercity-triangel, vil vi få en mer kraftfull og dynamisk region til beste for folk og næringsliv i Asker.

For å få til dette er det viktig med Frp i regjering. Som kandidat fra Asker vet jeg hvor skoen trykker. Folk er lei av kø, kork og kaos. Hovedstadsregionen trenger politikere med visjoner og handlekraft. Ny E18 kan bygges uten bompenger og dette bør ikke være vanskeligere enn bare å sette i gang. Vi bygger dette som ett prosjekt. Et sterkt Frp vil gi en tydelig profil og tydelige endringer i politikken med en ny regjering. Derfor ber jeg om din stemme til en bedre samferdselspolitikk, preget av handlekraft og tempo.


mandag 2. september 2013

Kjære pensjonister i Asker og Bærum!

Trond Ellingsen, leder av Asker Frp, har sendt dette fine innlegget til Budstikka - som har "gjemt" det som en artikkel i "B+" - avisens betalingskonsept. Jeg gjengir innlegget i sin helhet her på bloggen min. Helt gratis.

(etter at innlegget ble publisert her på bloggen med linker fra twitter og facebook, ligger artikkelen nå tilgjengelig på Budstikka nett uten at det kreves betaling).

Det er ikke mange dager til vi på nytt skal velge hvem som skal representere oss på Stortinget de neste 4 år. Dette er et veldig viktig valg, for første gang i Frp’s 40-årige historie har vi en reell mulighet for innflytelse ved at vi kan få flertall sammen med Høyre. Denne muligheten må vi vite å ta vare på. 


Når jeg nå skriver til dere pensjonister spesielt er det fordi Frp har programfestet full kjøpekraftjustering av pensjonene. Alle andre partier – bortsett fra Pensjonistpartiet – har besluttet at pensjonene skal avkortes med 0,75%. Det innebærer at dersom kjøpekraften for lønnsmottagere øker med 4% årlig skal pensjonene bare økes med 3,25%. Dette synes Frp er sterkt urimelig.

Videre synes Frp det er meningsløst at gifte og samboende pensjonister får avkortet sine pensjoner med 15%. Dette er et ran av opparbeidede pensjonsrettigheter som alle de øvrige partiene – bortsett fra Pensjonistpartiet – synes er helt greit. Hvorfor skal Staten trekke 15% av pensjonen man skal leve av etter å betalt inn til folketrygden i 40 år fordi man bor sammen med en annen? Hva i all verden har Staten med det å gjøre?

Og her kommer jeg til kjernen i problemet. For å sikre at vi får slutt på dette pensjonsranet må Akershus Frp beholde de 4 representantene vi i dag har på Stortinget. Da kan vi ikke miste en eneste stemme. Det betyr at alle som ellers hadde planlagt å stemme på Pensjonistpartiet denne gang må stemme Frp. Pensjonistpartiet har ingen mulighet til å bli representert på Stortinget. En stemme på Pensjonistpartiet vil derfor skade pensjonistenes sak, fordi stemmene i stedet kunne ha sikret Frp en ekstra plass. 

Husk at desto sterkere Frp blir på Stortinget, jo større blir mulighetene for at vi kan få gjennomført Frp’s program. Da vil pensjonene øke like mye som lønnsveksten, og du blir ikke beskattet 15% ekstra fordi du bor sammen med en annen.
Kjære pensjonister – denne gang må dere derfor stemme taktisk. Stem Frp.

Trond Ellingsen, leder Asker Frp


PENSJONSRANET: Fremskrittspartiet mener at statens pensjonsran er ulovlig.

Du kan lese mer om statens pensjonsran ved å trykke på denne linken.