tirsdag 13. november 2012

Slurvete og feilaktig journalistikk

Når Budstikka velger å begå artikler basert på politiske møter der avisen ikke er tilstede, er det viktig å være nøyaktig og etterrettelig. Saken «Vardåsen reddet» (10. november) er ingen av delene. Dessuten er den full av feil.

At Budstikka bruker en halv side på en viktig sak som Vardåsen uten å ha vært tilstede i komitémøtet der saken ble behandlet er naturligvis avisens suverene prioritering, men det blir som å skrive om en fotballkamp uten å ha sett den: Det er vanskelig å formidle spill og sjanser dersom man kun har snakket med utvalgte aktører etter kampen. Det skulle imidlertid være forholdsvis lett å gjengi resultatet korrekt, men heller ikke vedtaket fikk Budstikka med seg: Ingressen innledes med «får penger», og leserne får vite at komitéen har vedtatt en investering på hele 52 millioner kroner. De som kjenner det politiske systemet i Asker vet at komitéene verken har budsjett eller bevilgningsmyndighet. En komité kan ikke gjøre bevilgningsvedtak. Budsjettprosessen pågår, budsjettvedtak gjøres av kommunestyret i desember.

Det er allerede avsatt 25 millioner kroner, men det var før man så hvilket pengesluk Vardåsen kan bli. Fremskrittspartiet har så langt ikke støttet en tilleggsbevilgning på 27 millioner kroner. En totalsum på 52 millioner kroner vil ikke engang gi oss ny heis. Fremskrittspartiets tilnærming var kjent for Budstikka – likevel presterer man å skrive at samarbeidspartiene H, KrF og Frp har lagt inn tilleggsmidlene i et felles endringsforslag. Det er altså ikke riktig.

Budstikka hevder videre at representant Karin Moksness (H) stemte mot vedtaket i komiteen. Det er også feil. Derimot støttet hun prosjektet så reservasjonsløst at hun utrolig nok gikk imot at det ble lagt inn en forutsetning om at anlegget utbygget i fase 1 møter behovene til brukergruppene unge og uorganiserte.

Det er et tankekors at Budstikka gir et så forfeilet bilde av politiske prosesser og beslutninger i Asker kommune. Her må det skjerpings til om avisen skal bli tatt på alvor.

"KNALL OG FALL": Det gikk ikke så bra da Budstikka skulle skrive en artikkel  basert på et møte avisen ikke var tilstede på...
.