lørdag 21. april 2012

Helsepolitikk i gal retningInteressante delsesjoner under landsmøtet andre dag. Her vil jeg formidle mine inntrykk fra sesjonen med Frps helse- og omsorgsfraksjon på Stortinget, v/ andre nestleder og helsepolitisk talsmann Per Arne Olsen. Per Arne var svært tydelig på at utviklingen i Helse-Norge har gått i feil retning de siste årene. Det er nødvendig å ta både ansvar og politiske grep når vi kommer regjering i 2013.

Anne Grete Strøm-Erichsen overtok som Helse- og omsorgsminister i oktober 2009. Siden da har helsevesenet vært preget av omstillinger uten styring og kontroll. Sykehusene har vært preget av et omstillingskaos uten like, det står 280.000 mennesker i helsekø i Norge, mange av de som er så heldige å få plass på sykehus frister en uverdig tilværelse som korridorpasienter, det er avdekket ventelistejuks og påstått menneskehandel, uverdige forhold innen eldreomsorgen, kreftpasienter må vente lenge på behandling - om de i det hele tatt får den, brystkreftopererte må vente i opptil seks år (!) på nytt bryst og kronikere blir rammet av en hasteinnført og lite gjennomtenkt samhandlingsreform. Dette er tilstanden i Helse-Norge, og dette har helseministeren ansvaret for. Men i stedet for å ta ansvaret for norsk helsepolitikk har hun skjøvet helseforetakene og kommunene foran seg.
Det er mildt sagt et tankekors at det står 280.000 mennesker i heslekø i Norge når vi vet at både offentlige og private sykehus har ledig kapasitet. Og mens jeg er inne på køer: Offisielt står over 3000 eldre mennesker i kø for sykehjemsplass på landsbasis, men reellt er tallet enda større. Etter at Anne Grete Strøm-Erichsen overtok som helse- og omsorgsminister har det vært en netto tilvekst på 191 syklehjemsplasser årlig... I 2005 sa Jens Stoltenberg - Norges største bløffmaker - at det skulle skinne av eldreomsorgen og utstedte den såkalte verdighetsgarantien. Vi har verken verdighet eller garanti.
Anne Grete Strøm-Erichsen og Jens Stoltenberg har ikke gjort jobben! Det beste Jens kan gjøre er å sette seg ned og virkelig tenke gjennom om han har tillit til helseministeren som øverste ansvarlige for helsevesenet. Helse- og omsorgsdepartementet har aldri hatt en mer inkompetent ledelse. Helseministeren har gjort lite annet enn å hindre at viktige debatter kommer til Stortinget. I morgen vil landsmøtet behandle en resolusjon der det kreves at helseministeren byttes ut. Jeg håper den blir vedtatt.INKOMPETANSENS ANSIKT: Helseminister Anne Grete Strøm Eriksen
Også TV 2 har fått med seg at vi vil kaste helseministeren.

Hvem taper på Fremskrittspartiets politikk?

Dagens landsmøtedebatt viser at partiet har ambisjoner, og at vi har et glødende ønske om å gjøre hverdagen enklere for enkeltmennesket. Mange delegater var inne på at vi aldri må glemme hvem vi er og hvilke verdier partiet er tuftet på. Fremskrittspartiet vil aldri bli et mainstream-parti.

Frp kan ikke være alt for alle, og det er en ærlig sak å si at ikke alle vil tjene på vår politikk. Det bør vi være åpne på. Hvem er det så som vil tape på Fremskrittspartiets politikk? Det er i første rekke trygdesnyltere, døgenikter, NAV'ere, monopolister, kriminelle, uproduktive kunstnere og korrupte diktatorer i den tredje verden som i dag har sugerøret langt inn i den norske statskassen.

fredag 20. april 2012

- Glem borgerlig regjering uten Frp!

Fremskrittspartiets landsmøte åpnet med en akustisk live-versjon av Pink Floyd's "Wish you were here". Den var ikke myntet på Carl I. Hagen, men på at en tidligere nestformann i partiet ikke lenger er blant oss. Dette ble markert med ett minutts stillhet. Ikke vet jeg om det skyldtes Carls fravær - dette er det første landsmøtet jeg har deltatt på uten partihøvdingen tilstede - men faktum er at jeg synes Siv Jensen virket mer avslappet og harmonisk enn jeg tidligere har opplevd henne. Landsmøtetalen var knakende god, med et krystallklart budskap: Frp vil ikke støtte en regjering vi ikke selv er en del av.

Med Carls fravær er tronskiftet i partiet omsider gjennomført. Det merkes på stemningen på landsmøtet. Jeg opplever et offensivt parti - trygt på seg selv og egen politikk. Meningsmålingene er også hyggelige for tiden. Slikt hjelper også på stemningen. Etter et forferdelig 2011 er det nå et parti i harmoni med seg selv som ser frem mot stortingsvalget i 2013. Greier vi å holde fokus på Fremskrittspartiets politikk - som jeg mener helt åpenbart er den beste for landet - skal våre konkurrenter og motstandere få litt å bryne seg på. Det er hyggelig å være her sammen med gode partivenner og endelig diskutere politikk igjen. Jeg opplevde partileders landsmøtetale som svært inspirerende.

Mange var nok engstelige for om dette skulle bli et landsmøte i terrorens skygge med tanke på den pågående rettssaken, men som Siv så fint sa det: Et politisk landsmøte er det fremste bildet på hvordan det frivillige demokratiet fungerer i Norge. Det er det beste bildet på at terror ikke virker!
I den politiske debatten holdt andre nestleder Per Arne Olsen et meget godt innlegg om selve superverdien for Fremskrittspartiet: Friheten! Det er verdt å minne hverandre om i disse dager. Vi er liberalister - og vi vil aldri akseptere at mennesker i Norge får innskrenket sin frihet.

Jeg ser frem til de videre landsmøteforhandlingene og skal forsøke å oppdatere underveis.

Siv Jensens landsmøtetale finner dere her.