fredag 17. juni 2011

Føyka-vinner er kåret!

Det er kåret en vinner av arkitektkonkurransen for utvikling av Føyka/Elvely. Som leder for juryen var det en stor glede for meg å kunne offentliggjøre juryens beslutning og begrunnelse under en seremoni i Asker rådhus i går.

Vinneren av konkurransen er prosjektet In the loop, forfattet av DARK Arkitekter AS og ADEPT APS i samarbeid med ACT, Rambøl Norge AS, Esbesen rådgivende ingeniører AS og Bygganalyse AS. Juryen mener at In the loop er det prosjektet som har presentert det beste forslaget til et overordnet byplankonsept. "Loopen" vil skape en spennende sekvens av forskjellige byrom, og den bidrar til å aktivisere hele sentrum på en måte som ingen av de andre forslagene har greid. Samtidig har forfatterne av forslaget presentert kvartaler og bygningskropper som virker fornuftige med tanke på de funksjoner de skal romme, og som har dimensjoner som oppfattes som riktige i et bypreget sentrum som Asker. Juryen mener at den idéen som er presentert i besvarelsen In the loop bør legges til grunn for det videre planarbeidet.

Det betyr at arbeidet med en reguleringsplan for Føyka/Elvely bør basere seg på den organiseringen av bebyggelsen og byrommene som In the loop har foreslått. Koblingen mellom byen og idrettsanleggene skjer med etableringen av et av de nye byrommene i "loopen", der Innbyggertorget, som en bearbeiding av forslaget Norges sunneste by, er et vesentlig element. Matcharenaen for fotball, basert på forslaget til Norges sunneste by, er løftet opp over bygulvet og møter byrommet i et trapppearrangement, der det også er atkomst til et handelstorg under banen. Videre mot vest arronderes terrenget til et naturlig tilskueramfi for matcharenaen, og i skråningen mot nord bygges den nye overdekkede hovedtribunen på Føyka. Basert på disse hovedtrekkene, vil Asker by kunne utvikles til et kompakt, sammenhengende og velfungerende sentrum der idrettsanleggene og Askerparken viderefører Føykas tradisjon som en sentrumsnær arena for aktivitet og idrettsglede.

Det må selvfølgelig understrekes at Asker fortsatt skal være en bygd og ingen by, men Asker sentrum har allerede en del urbane kvaliteter som vil kunne videreutvikles med dette forslaget. Prosjektet er et byutviklingsprosjekt, men av enkeltelementene i denne helheten er det knyttet størst forventninger til matcharenaen. Det blir spennende å følge prosjektet videre.

Budstikka omtalte saken i dagens papiravis og på avisens nettsider.
Omtalen på Asker kommunes nettsider finner du her.

VINNEREN: Juryen anbefaler at forslaget Inthe loop legges til grunn for den videre utviklingen av Føyka/Elvely. Asker sentrum går spennende tider i møte.

torsdag 16. juni 2011

Åpning av Vollen handelssenter

I forrige uke hadde jeg gleden av å få åpne den nye delen av Vollen Handelssenter:

For noen få dager siden ble grunnstenen for Oslofjorden Kystkultursenter nedlagt. I dag markerer vi nok en milepæl når det gjelder stedsutviklingen i Vollen, med åpningen av Jens Evensen senteret.

Vollen har nærmest "alltid" vært et viktig sted - både for Asker og for regionen. Strandstedet Vollen har en historie helt tilbake til vikingtiden, og stedet har alltid vært forbundet med sjøfart og fiske. Vollen var også utskipningshavn for Dikemark jernverk på 1700-tallet, senere skipet man ut isblokker, granittblokker og haveprodukter.

Vollen er en helt naturlig plass når nytt kystkultursenter skal etableres. Stedet har en rik skibsbyggingstradisjon. Christian Jensen startet sitt båtverft i 1898, og i 1905 gikk Johan Anker og Christian Jensen i kompaniskap. I 1915 skilte de lag og i 1916 - 17 ble polarskuta "Maud" bygget for Roald Amundsen ved Arnestad Træskibsverft, som Christian Jensen hadde etablert. Båtbyggeriet til Johan Anker eksisterte frem til 1950-årene. I dag vet vi at det er spektakulære planer for å bringe polarskuta "Maud" hjem til Asker og Vollen.

Alt dette bidrar også til å styrke og underbygge Vollen som handelssted, og i dag markerer vi nok en milepæl i Vollens historie. Vollen er Askers svar på den lille sørlandsbyen og det er kjempeviktig at vi tar vare på stedet og stedets særpreg. Jeg vil gjerne rette en takk til de gode krefter som gjennom årene har bidratt til at særpreget bevares. Det er i dag nærmest umulig å forestille seg at noen i sin tid i fullt alvor ville legge Slemmestadveien rett gjennom der Kafé Oscar ligger i dag...

Det å ta vare på særpreget betyr likevel ikke at vi ikke skal ha noen utvikling. Skal det være liv i Vollen må det legges til rette for næring. Dette er et ønsket prosjekt som har vært på trappene svært lenge, men det er nå engang slik at det er først når gravingen og byggingen starter at reaksjonene og protestene kommer.
Jeg vil minne om at det ikke er så altfor mange år siden deler av Asker sentrum så ut som en krigssone, men jeg tror jeg kan si at folk i dag er takknemlige for de grepene som ble gjort. Alt blir jo ikke som før, men det er de gode møteplassene som er det viktige.

I Vollen kommer nå Oslofjorden Kystkultursenter, vi får attraktive leiligheter, det blir flere folk, og det blir mer liv og røre. Det gir et godt grunnlag for næring og ulike opplevelser i dette området. Vollen handelssted med det nye Jens Evensen-senteret vil både utnytte og bygge opp under det. Jeg føler meg sikker på at dette stedet, med den nye dimensjonen det nå får, vil tiltrekke seg både pendlere, bilister
fra Slemmestadveien og de som reiser til og fra Vollen med ferge - i tillegg til å bli et attraktivt sted for båtfolket. Jeg er glad og stolt over at vi har et sted som Vollen i Asker, det kan også bidra til å sette Asker på kartet som turiststed.

Jeg har den store glede det er å erklære Jens Evensen Senter som offisielt åpnet. Gratulerer med dagen!

HISTORISK: Værgudene var ikke helt i godlune, men det la ingen demper på stemingen i forbindelse med åpningen av det nye Vollen Handelssenter. Her er jeg sammen med en fornøyd Jens Evensen.