torsdag 28. oktober 2010

Møte i Klimapanelet

I kveldens møte i Klimapanelet fikk jeg anledning til å fortelle om de flinke barna i Trollstua barnehage, som i går ble belønnet med grønt flagg. Avfall og gjenvinning er viktige temaer, som også sto på dagsorden i klimapanelet i kveld.

Asker kommune vil innføre utvidet kildesortering fra 2011. Da skal også matavfall utsorteres hjemme. Det vil si at husholdningene sorterer det ut i en egen beholder i kjøkkenbenken. Slik sortering er innført i en rekke norske kommuner, blant annet i vår nabokommune Røyken og åtte andre kommuner i Drammensregionen.
Klimapanelet fikk en orientering om utsortering av matavfall, som er et stort lokalt miljøprosjekt. Når kildesortering av matavfall innføres, regner man med at restavfallsmengden blir redusert til det halve. Matavfallet vil da bli brukt til produksjon av biogass og til jordforbedringsprodukter for landbruket. Dette gir en langt bedre ressursutnyttelse av dette avfallet, enn ved å brenne det som i dag. Matavfall inneholder så mye vann at energiproduksjonen ved forbrenning blir meget lav.

I kveld fikk vi videre høre kommentarer og innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2011 - 2013, fra fagpersonene i Klimapanelet - som består av både fagpersoner og folkevalgte. Vi folkevalgte kom til at det nok var like greit å holde seg unna og la fagpersonene gjøre en vurdering av rådmannens forslag i et klima- og miljøperspektiv. Så fort vi folkevalgte "blander oss inn" går det fort politikk i det, og jeg synes det var interessant å se hva fagpersonene hadde kommet frem til - selv om det ikke alltid er full faglig enighet om hovedtilnærmingene i panelet.

At det er både politisk og faglig uenighet innad i panelet viser i og for seg hvor sammensatte problemstillinger vi snakker om når det gjelder miljø og klima, der bare SV har tro på enkle - ja nærmest tabloide - "løsninger". Temaet står også på dagsorden til De Unges Kommunestyre (DUK) senere i høst. I kveld diskuterte vi hvordan Klimapanelet kan utfordre DUK til arbeid med miljø og klima, men det spørs om ikke det er like greit at panelet lar ungdommen selv avgjøre hvilke temaer rundt klima og miljø som de ønsker å ta opp. DUK er en viktig premissleverandør for både folkevalgte og administrasjon i Asker, og jeg gleder meg til å følge møtet den 30. november.
Se forøvrig min andre blogg - rådhusbloggen - om fjorårets DUK.

onsdag 27. oktober 2010

Ordfører for en dag

En svært hektisk dag er over. I dag har jeg representert kommunen på samarbeidskonferansen om eierstyring og etikk på Thon Hotel Opera, og heist det grønne flagget i Trollstua barnehage på Drengsrud.

Dagens tema for samarbeidskonferansen, som blir arrangert av KS og Kommunal- og regionaldepartementet, var "Eierskap i praksis". Asker var tidlig ute med eiermelding og med å etablere selskaper som organiserer tjenester på en annen måte enn slik den tradisjonelle kommunale tjenesteproduksjonen har vært. Asker kommune ønsker å være en aktiv eier gjennom utvikling av god eierstyring, og jeg hadde blitt bedt om å innlede om eiermeldinger og hvordan vi gjør det i Asker. Jeg snakket om eierskap og eierposisjoner, hvilke prinsipper som ligger nedfelt i eiermeldingen vår og om kontroll og styring av selskapene.

Deretter bar det tilbake til Asker for å heise det grønne flagget i Trollstua barnehage. Dessverre ble det derfor ikke tid til å være med på debatten på konferansen, men noen ganger er det vanskelig å få timeplanen til å gå helt opp. I trollstua barnehage har barna vært utrolig flinke og jobbet hardt med miljøarbeid et helt år for å få det grønne flagget som et bevis på at Trollstua barnehage nå er grønt flagg-sertifisert. Jeg sa til barna at jeg føler meg sikker på at når de nå kan mer om hva vi alle sammen kan gjøre for å ta bedre vare på miljøet vårt, så blir de voksne også flinkere. Søppel er faktisk verdifullt om vi sorterer det. Da kan det gjøres om til f.eks. drivstoff.

Jeg benyttet anledningen til å takke alle de som jobber med barna i barnehagen. Deres innsats hver eneste dag er helt uvurderlig for alle familiene som leverer sine dyrebareste hver morgen. Sammen med foreldrene sikrer de fremtiden vår gjennom å bidra til at barna har en trygg og god hverdag. Takk igjen for en flott innsats!

Du finner linken til Trollstua her.

Linken til KS-konferansen finner du her.

lørdag 23. oktober 2010

Budsjettseminar og opprykksfest!

Lørdagen ble svært begivenhetsrik. Asker Fremskrittsparti arrangerte budsjettseminar på idylliske Sem gjestegård, noe som gjorde at jeg dessverre gikk glipp av sesongens siste kamp for Askers fotballherrer på Føyka. Jeg fikk imidlertid anledning til å møte laget på banketten som ble holdt på rådhuset, og senere på kvelden kunne de inviterte beskue et fantastisk fyrverkeri fra rådhustaket - til ære for vårt nye Adeccoliga-lag.

Jeg skal innrømme at hjertet svulmet litt ekstra der oppe på taket av rådhuset, da opprykksfyrverkeriet ble fyrt av i den kalde Asker-kvelden med et flombelyst Føyka kunstgress som bakgrunn og stjernehimmelen med klar fullmåne som kulisse. Et verdig punktum for en fantastisk sesong som altså ble kronet med opprykk for Asker fotball. Et toppfotballag er en viktig identitsbygger for ethvert lokalsamfunn, og jeg gleder meg til å følge både laget og utviklingen av Føyka-området fremover. Asker bør ha alle muligheter til å etablere seg i Adeccoligaen, og i flere av festtalene på banketten ble det også snakket høyt om opprykk til Tippeligaen om noen år. Men - som det også ble påpekt av flere: Nå gjelder det å gjøre ting riktig. Det gjelder også for Asker kommune.

Engasjementet i bygda er det ihvertfall ingenting å si på. Lørdagen var svart og hvit i det nydelige og fargesprakende høstværet, med publikumstog til utescenen foran Kulturhuset der bandet "Trang fødsel" holdt konsert. Deretter ble spillerne ropt opp en etter en og ble premiert. Stemningen var god, men jeg kunne likevel ønsket meg enda mer "trøkk". Alt blir liksom litt "pyntelig" her i Asker, selv når fotballaget rykker opp. Eller som noen av Stord-supporterne var inne på etter kampen: Asker-supporterne blir litt "tantete"... Kaptein Arneberg våget da heller ikke å åpne magnum-flasken med champagne han fikk overrakt på scenen av en av sponsorene - men vi så at han hadde veldig lyst. Kanskje var det for mye "establishment" til stede foran scenen? Nå ble det hele i stedet noe nølende... Når Asker om noen år rykker opp i Tippeligaen håper jeg vi får oppleve champagnesprut fra scenen mens Queen-låten "We are the champions" dundrer fra høyttalerne. Det hadde vært noe! Jeg er glad for at jeg fikk med meg feiringen på utestedet Bar(t) etter at borteseieren over Notodden sikret opprykket forrige helg. Den feiringen var en smule mer spontan, mens lørdagens bankett på rådhuset naturligvis foregikk i "sømmelige" former... Jeg gratulerer Asker Fotball Herrer med et meget fortjent opprykk!

Budstikkas bilder fra festmiddagen ser du her.

fredag 22. oktober 2010

KS Akershus og Tikken Manus

I går var jeg på konferanse med KS Akershus, som for sikkerhets skyld ble arrangert i Drammen... Første dag var interessant, med et foredrag av professor Frank Aarebrot som et absolutt høydepunkt. Han snakket om lokalt selvstyre og utfordringer med organisasjonsformene i velferdsproduksjonen.

Kommunene utsettes for stadig mer ressurskrevende tilsyn fra statlige myndigheter. Rettighetslovgivningen blir sterkere. Mediene prioriterer stoff og formater som støtter salget av neste utgave. Politikken blir mer kortsiktig og styrt av det velgerne vil ha i enkeltsaker. Oppmerksomhet kan synes viktigere enn resultater. Det forutsettes regionalt samarbeid, men samarbeidet blir lett mer samvær enn enn resultatskapende arbeid.

I lys av dette er det naturligvis mange som spør seg om vi jobber med de riktige tingene på en effektiv måte. Eller om vi er mer opptatt av å gjøre tingene "riktig" i forhold til lovpålagte krav, behovet for oppmerksomhet og velmente ønsker om samarbeid. På høstkonferansen til KS blir det satt et kritisk lys på om vi gjør de riktige tingene, eller om vi er mer opptatt av å gjøre tingene riktig. Dette er viktige spørsmål, som jeg tror mange lokalpolitikere har reflektert over. Jeg er derfor glad for at KS tar opp debatten.

Frank Aarebrot bidro med kunnskaper og humor, og jeg opplevde foredraget hans som svært inspirerende. Videre bidro både ordfører i Fet og rådmannen i Bærum første dag, og fylkesmann Hans J. Røsjorde foredro om fylkesmannens rolle som tilsynsmyndighet og representant for den fragmenterte stat. Svært interessant, men jeg hadde ikke anledning til å være med på siste del av programmet og heller ikke middagen. Kvelden ble nemlig avsluttet med partivenner i Asker, med en bedre middag på Big Horn etter å ha holdt internt kurs i Asker Frp.

I dag fredag er det samhandlingsreformen, klima og energi samt utdanningsområdet som står på programmet på KS-konferansen. I tillegg vil det avholdes åpent fylkesmøte i KS Akershus. Jeg ser frem til en ny og spennende konferansedag. Noe sier meg forøvrig at det ikke blir siste gang vi hører om samhandlingsreformen...

Kl. 14 i ettermiddag deltar jeg i begravelsen til Tikken Manus. Det er synd at snart alle tidsvitnene fra 2. verdenskrig er borte. Hun betydde mye for svært mange mennesker, og jeg er både ydmyk og beæret over å få representere kommunen ved denne anledningen.

tirsdag 19. oktober 2010

Bør jeg betale for din tro?

I dag ble jeg oppringt av Budstikka, som ville vite hva jeg mente om tilskudd til trossamfunn. Jeg hadde en interessant samtale med Budstikkas journalist, og det sentrale spørsmålet er selvfølgelig om det offentlige i det hele tatt bør gi noen økonomisk støtte til tros- og livssynssamfunn. Og i så fall: I hvilket omfang og på hvilken måte. Jeg synes det er fint at Budstikka tar opp dette viktige temaet, og jeg valgte å være prinsipiell i min kommentar.

I Norge har vi i dag en ordning som er unik i verdenssammenheng. Det offentlige gir et økonomisk bidrag til alle tros- og livssynssamfunn som ønsker det - også sekulære livssynsgrupperinger som f. eks. Human-Etisk Forbund. Tilskuddet er utregnet på grunnlag av medlemstall og er basert på hva Den norske kirke får pr. medlem over offentlige budsjetter hvert år. Rent prinsipielt mener jeg at en slik ordning er vanskelig å forsvare, og i dagens Norge, med et stort mangfold av mer eller mindre seriøse tros- og livssynsgrupper blir en slik offentlig gavmildhet stadig vanskeligere å opprettholde.

La oss se litt på historien: Med "lov om trudomssamfunn og ymist anna" fra 1969 ble hele systemet endret. Tanken bak ordningen frem til 1969 var at den som ikke var medlem av statskirken heller ikke skulle være med på å betale for den. Loven fra 1969 satte dette prinsippet på hodet: I stedet for at staten holdt seg med ett trossamfunn, gikk den over til å holde seg med mange. Tidligere måtte skattebetalerne bare finansiere statens offisielle religion, men i dag betaler vi for et sant virvar av alle mulige tros- og livssynsretninger. Tankegangen som ligger til grunn for loven er at alle skal betale for alt, mens prinsippet om at ingen skal betale for en tro man ikke deler ble forkastet. Prinsipielle betraktninger har i det hele tatt ikke vært plagsomt mye tilstedeværende når det gjelder dette temaet.

Antall muslimske trossamfunn her i landet har økt med nesten 40 prosent siden 2000. Det er i dag 126 moskeer i Norge. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og avisen Vårt Land viser at andel trossamfunn har økt i et større tempo enn andel muslimer. De siste fem årene har over 30 nye muslimske trossamfunn registrert seg her i landet. I perioden ble det registrert 15 prosent flere muslimer i Norge - mens økingen i registrerte trossamfunn utgjør 37 prosent. To av årsakene til økingen er mange nye asylsøkere, samt at flere velger å registrere sine mindre menigheter, skriver avisen. Det er hovedsakelig utenfor Oslo at økningen i muslimske trossamfunn har funnet sted. Vi har muslimske menigheter, sikher, hinduer, healere, sjelerensere osv. Alle er berettiget til offentlig støtte (!).

Man må selvfølgelig spørre seg om det er rimelig og rettferdig at det offentlige skal støtte enhver trosretning. I dag står også en stor prosentandel av befolkningen utenfor statskirken, registrerte og uregistrerte trossamfunn samt livssynssamfunn. Den historiske grunnen til at vi har en statskirke er at de som styrte mente det var bare én måte å tenke på som var riktig og som førte til frelse. Mange vil fortsatt mene dette, men det vi diskuterer her er statens rolle. For staten blir det like feil å privilegere ett trossamfunn som å støtte alle. En reell likhet og rettferdighet kan enkelt oppnås ved at ingen tros- eller livssynssamfunn - heller ikke statskirken - får offentlig støtte. En slik ordning er dessuten mye billigere. Prinsippet bør være at ingen skal betale eller få betaling for å tenke og tro, og heller ikke betale for det andre måtte tro. Statsstøttet tro blir like galt som statsstøttede meninger (les: pressestøtten).

Ingen møter i dag

Tirsdag er vanligvis den "tyngste" møtedagen i kommunen, som fast møtedag får både kommunestyre, formannskap og PSU (Partssammensatt Utvalg). Det hører derfor til sjeldenhetene at tirsdagen er møtefri, men det er altså tilfellet i dag. Det er likevel ikke slik at den store tomheten setter inn. Kommunestyregruppens årsberetning må gjøres ferdig i dag, og en møtefri kveld betyr at jeg får anledning til å følge juniortreningen i Stabekk Tennisklubb, der sønnen min trener med Stabekk Elite Tennis (SET), et tilbud til de mest ambisiøse spillerne. Sjekk innom for videre oppdateringer fra konferansen for KS Akershus og kurskvelden til Asker Frp senere i uken.

mandag 18. oktober 2010

Velkommen til en ny uke

"Ole Jacobs dagbok" på nettet har nå vært aktiv i nøyaktig en uke, og i løpet av denne første uken har jeg hatt 250 sidevisninger. Det må jeg si meg rimelig godt fornøyd med. Denne uken blir det arbeid med kommunebudsjettet og KS-konferanse i Drammen. Vi skal også arrangere siste kurskveld i den pågående "Politikerskolen", det skjer torsdag kveld og avsluttes med en bedre middag på Big Horn. Jeg må også planlegge Fremskrittspartiets budsjettseminar, som vi holder hver høst. Nok en travel uke, altså. Jeg ønsker alle en fin uke. Nå er høsten her for alvor. Sjekk innom for oppdateringer!

fredag 15. oktober 2010

Time out for kommunedelplanforslaget for Holmen

Kommunedelplanforslaget for Holmen har skapt stort engasjement, og motstanden mot planene er betydelig. På grunn av det store engasjementet og den store interessen saken har skapt, har vi i det politiske flertallet i Asker behov for å klargjøre vårt syn allerede nå. Derfor har vi tidligere i dag sendt ut en pressemelding som jeg her gjengir i sin helhet:

Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og AGV ønsker å trekke Holmenområdet ut av det videre arbeidet med kommunedelplanen for Holmen-Slependen. Partiene ønsker å utarbeide nye krav til samferdselsløsninger og alternative forslag til boligbebyggelse med lavere tetthet enn det foreliggende forslag, før planarbeidet videreføres. Planarbeidet for Billingstad-Slependen med fokus på videreutvikling av handelsvirksomhet prioriteres.

Vi tar de mange innspill og høringer som har kommet på alvor, og for ikke å tape tid går vi ut med vårt standpunkt allerede nå. Vi imøtekommer dermed næringslivets ønske om å få større tempo i Billingstad-Slependen planene, og samtidig unngår unødvendig administrativ behandling av foreliggende planer for Holmenområdet.

Vi ønsker fortsatt at Holmen skal utvikles som et tettsted og lokalsenter for befolkningen i de nordøstre deler av bygda. Visjonen for Holmen som en attraktiv møteplass, med et godt og variert botilbud, innbydende utearealer og et attraktivt handels- og næringssted, står fast.
Utfordringen er å gjøre dette på en måte som tar vare på stedets sjel og kvaliteter, i møtet mellom sjø og land. I dette arbeidet tar vi nå et skritt tilbake, og ber om alternative forslag med færre boliger, og skjerpede krav til veiutbygging og bedre kollektivtilbud. Målet er at vi skal være stolte av holmenutviklingen når vi om 20-30 år ser tilbake på de beslutningene vi etterhvert skal ta.

Det er Stortinget og Akershus fylke som er ansvarlig for utviklingen av vei og kollektivtilbud. Vi mener at Asker over lang tid har blitt sulteforet på samferdselsmidler. Transportsystemet i Holmen-Slependen området er et godt eksempel på manglende prioritering av vårt område, og vi kan ikke starte en større boligbygging før infrastrukturen er styrket. Vi inviterer derfor nå også de andre politiske partiene i Asker til en samlet, og langt kraftigere innsats rettet mot overordnet myndighet. Som en start på dette arbeidet tok ordfører Lene Conradi i formannskapsmøtet 12. oktober initiativ til en politisk ad hoc-gruppe for å arbeide med E-18. Stat og fylke kan ikke forvente fortsatt vekst i Asker før de tar sin del av jobben med å styrke samferdselstilbudet.

Asker 15.10.2010

Kontaktpersoner:
Lene Conradi, ordfører (H), mobil 913 08 369
Ole Jacob Johansen, varaordfører (Frp), mobil 482 97 925
Kristin Bjelke, gruppeleder (AGV), mobil 976 59 480
Hildur Horn Øien (KrF), mobil 913 72 695

Stand på Holmensenteret

Takk til alle dere som har fulgt dagboken min gjennom denne uken. Nå er det helg, men heller ikke helgen blir helt upolitisk for min del. Lørdag formiddag skal Asker Fremskrittsparti ha stand på Holmensenteret, og jeg håper mange vil benytte anledningen til å treffe oss og slå av en prat.

Det er alltid hyggelig å være ute på gater og torg for å treffe folk. Jeg tror det er viktig at vi politikere har en dialog med våre velgere og er synlige også når det ikke er valgår. Erfaringen er at det er lettere å komme i kontakt med folk og lettere å finne tid til en god dialog enn det er når vi befinner oss midt i en hektisk valgkamp. Ta gjerne kontakt og benytt anledningen til å bli bedre kjent med oss.
Selv benytter jeg anledningen til å ønske en riktig god helg. Jeg håper som sagt at vi sees på lørdag. Sjekk også gjerne innom våre nettsider: www.asker.frp.no

Hilsen Ole Jacob

torsdag 14. oktober 2010

Travel "supertorsdag"!

Denne torsdagen blir supertravel! Hele tre møter, en befaring og åpning av en kunstutstilling står på programmet. Til overmål må jeg droppe et møte med Klimapanelet, som skal ha en gjennomgang av de klimarelevante sidene av rådmannens forslag til budsjett. Dagen begynner med møte hos ordfører, deretter blir det befaring til Leangbukten før møte i Plan- og Næringsutvalget (PLN) i ettermiddag. Kvelden avrundes med åpning av kunstutstillingen ”Kunst rett Vest” på Sundvolden.

Plan- og Næringsutvalget skal i ettermiddag behandle forslag til utbygging på Tangen i Leangbukten – Asker Marina. PLN skal se nærmere på en landskapsanalyse/mulighetsstudie som grunnlag for regulering. Saken er at Asker Marina AS ønsker å bygge et nytt, stort bygg på Tangen i Leangbukten for innendørs båtopplag, verksted etc. En slik utbygging vil kreve en omregulering av gjeldende plan. Jeg har vært skeptisk til dimensjonene på de båtopplagsplassene som har vært presentert for PLN tidligere, og jeg er svært usikker på om jeg synes det har blitt noe bedre med den saken vi får oss forelagt i ettermiddag. Først skal vi imidlertid på befaring i det aktuelle området. Det er snakk om bygg hvis høyder tilsvarer fire- og femetasjers hus, altså høyere enn eksisterende næringsbebyggelse innerst i bukten. Dersom prosjektet skal realiseres er det viktig at det kreves innregulert et serveringssted på bakkeplan i det ytterste bygget. Man tenker seg en oppdeling av bygningsmassen i tre volumer som høydemessig opptrappes fra land og utover. Det store spørsmålet blir om vi ønsker en urbanisering av området. Kanskje befaringen vil hjelpe PLN til å gjøre gode vurderinger...
Etter møtet i PLN går turen til Sundvolden Hotell og åpning av kunstutstillingen "Kunst rett Vest". Kunst rett vest er Norges største regionale satsing med fokus på visuell samtidskunst. Den er initiert av 16 engasjerte ordførere, iverksatt av 16 aktive kultursjefer, finansiert av lokalt næringsliv, Vestregionen og fylkeskommuner og båret av 100 profesjonelle og kreative kunstnere. De tre første driftsårene har satsningen hatt 39.000 besøkende. For et år siden fant åpningen sted i Asker med et fantastisk arrangement. Les mer om utstillingen her.

onsdag 13. oktober 2010

Budsjettmøte med samarbeidspartiene

Fremskrittspartiet inngår i denne perioden i et flertallssamarbeid der vi har forpliktet oss til å legge frem et felles budsjettforslag sammen med H, KrF og AGV (Askers Grønne Venner). Samtalene med de øvrige partiene føres i en god tone, og jeg har godt håp om at vi skal bli enige også denne gangen. Neste budsjettmøte mellom samarbeidspartiene er berammet til i kveld.

Siden rådmannen la frem sitt forslag til budsjett har regjeringen lagt frem statsbudsjettet (5. oktober), som naturligvis vil ha betydning for Asker. Rådmannen har gått grundig inn på hvilken effekt statsbudsjettet vil få for oss, og ga en orientering om dette i formannskapet i går. Dette må vi naturligvis ta hensyn til i de lokale budsjettforhandlingene, og jeg regner med at dette blir et av temaene i kveld.
Så langt har vi diskutert hovedlinjene i rådmannens forslag, og blitt enige om hvordan vi skal "rigge oss" internt i den videre prosessen. Vi i Fremskrittspartiet har også en del spørsmål som vi ønsker at rådmannen skal gi oss svar på.
Fremskrittspartiet i Asker har alltid ligget på en ansvarlig linje i den økonomiske politikken, og dette vil prege vår tilnærming også denne gang. Jeg føler meg trygg på at vi skal bli enige, og at vi i desember vil vedta at budsjett som kan videreutvikle Asker-samfunnet til et enda bedre sted for alle.

tirsdag 12. oktober 2010

Møte i formannskapet i kveld

Etter møtet i PFU er det i kveld klart for møte i formannskapet. Der skal vi blant annet behandle kontraktsinngåelse for Askerdammen, som er et svært spennende prosjekt og som helt sikkert vil bidra til en forskjønnelse av Asker sentrum.


Saken i kveld omhandler anbudsavgjørelse og kontraktsinngåelse utover
rådmannens fullmaktsgrense på 10 mill. kr. Arbeidene omfatter utbygging av Askerelva med flere vannspeil, før den forsvinner inn i kulverten under jernbanen. Prosjektet inneholder også en gangbro som sammen med en ny gangveiforbindelse skal sikre god adkomst fra Borgen og Kraglund til stasjonsområdet. Videre forutsetter prosjektet flytting av en kloakkpumpestasjon og nødvendig omlegging av tilliggende vann- og avløpsanlegg.
Askerelva fortjenner utvilsomt noe bedre enn hva som er situasjonen i dag: Elva er anonym, rufsete og neglisjert på sin vei gjennom sentrum. La oss få den opp og frem i dagen! Asker kommune utarbeidet allerede i 2004 en visjon for Askerelva gjennom sentrum. Visjonen er at elva skal få en mer fremtredende plass i sentrumskjernen. Elva skal bli synlig og berike sentrum.
Askerdammen er det første av flere delprosjekter som skal sette visjonen ut i livet. I kveld håper jeg formannskapet fatter vedtak som gjør at visjonen kan bli en realitet. Ser vi prosjektet i sammenheng med utbyggingen av Føyka-området, noe som er naturlig, synes det klart at denne delen av sentrum går noen svært spennende år i møte og at resultatet blir at et allerede prisbelønnet, funksjonelt og velutviklet sentrumsområde om noen år fremstår som enda mer attraktivt både for Askers egne inbyggere og for tilreisende.

Møte i PFU: Lokaldemokratiet på dagsorden

Vi folkevalgte må forholde oss til et utall fora, og møter i mange forskjellige råd, nemder og utvalg. Lokaldemokratiet i Asker er svært mangfoldig.
I ettermiddag har jeg møte i PFU på ordførers kontor, mens det senere i uken er møte i PLN. Snart er det også møte i PSU...


Formannskapet har ingen "kryptisk" forkortelse - det måtte i såfall vært "FMSK" eller noe slikt. Men den forkortelsen forstår trolig alle. Verre da med PFU, som står for Politisk ForhandlingsUtvalg, uten at man blir så mye klokere av det?
Kommunestyret velger tre politisk valgte medlemmer til kommunens forhandlingsutvalg. I Asker består dette utvalget av William Norset (leder) og Ole Willy Sandbekk foruten undertegnede. Ordfører har senere tiltrådt dette utvalget som kan fastsette/endre lønns- og arbeidsbetingelser for personer ansatt av kommunestyret. Utvalget ivaretar den løpende arbeidsgiverrollen overfor rådmannen, og skal forberede og gi mandat til forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene.
I ettermiddag skal vi diskutere et viktig tema som jeg lenge har ønsket å sette høyere på dagsorden: En gjennomgang/videreutvikling av politisk arbeidsmåte og struktur, og folkevalgtes arbeidsvilkår. Et stort tema, men kjernespørsmålet er dette: Hvordan kan vi best mulig legge til rette for at det skal være mulig å engasjere seg politisk og påta seg et verv som folkevalgt? Demokratiet er tjent med et mangfold når det gjelder representasjon, et mangfold som går langt utover den ensidige kjønnsdimensjonen norske feminister lenge har hatt et ensidig fokus på. Det må være mulig for mennesker i ulike faser av livet å engasjere seg, og et kommunestyre bør bestå av representanter med ulik alder og med ulik yrkesbakgrunn og utdannelse. Jeg kjenner mange mennesker som har både engasjement, kunnskap og kompetanse, men som av ulike årsaker ikke har anledning til å gå inn i en rolle som folkevalgt. Mange har rett og slett ikke råd til det - politikken kaster for lite av seg i forhold til den innsatsen som forventes og den innsatsen som nedlegges. Mange har rett og slett ikke tid - avhengig av hvilken livsfase og familiesituasjon man er i. Dersom det for eksempel er et mål å få med flere småbarnsforeldre i politikken, kan man naturligvis ikke operere med møtetidspunkter som faller sammen med tider for levering og henting av barn i skole eller barnehave. Dersom det er et mål å rekruttere flere yrkesaktive til lokalpolitikken, særlig fra privat sektor, kan man ikke operere med mange møter på dagtid eller heldagsseminarer.
Spørsmålet blir altså om det er noe vi kan gjøre lokalt med vår politiske struktur og vilkår for folkevalgte, for å sikre en bredest mulig rekruttering og for å sikre at våre folkevalgte settes i stand til å gjøre en best mulig jobb for lokaldemokratiet. Temaet er altså et demokratispørsmål.
For å finne gode svar på spørsmålet bør PFU diskutere politikerrollen, vi bør gjennomgå regler for godtgjøring og gjøre en grundig vurdering av politisk struktur.
Videre bør vi se på hvordan IKT kan utnyttes bedre som arbeidsverktøy for politikerne, og vi bør se på hvilke kontorfasiliteter som kan tilbys de mest sentrale folkevalgte. I forlengelsen av disse spørsmålene: Hvor tilgjengelig forventes det at de folkevalgte skal være i forhold til møtefrekvens og møtetidspunkter? Kan vi rasjonalisere møtevirksomheten, og hvor mange representanter bør egentlig sitte i kommunestyret? Disse og mange andre spørsmål kommer nå til å bli satt på agendaen i PFU, så får vi se hvilken retning diskusjonen tar og hva vi ender opp med av anbefalinger og innstillinger. Dette er som nevnt et spennende og viktig tema, og jeg ser virkelig frem til å delta i den videre prosessen. PFU vil diskutere dette over fire møter, med det siste møtet berammet til februar neste år.

mandag 11. oktober 2010

Styremøte i Asker Frp

I kveld er det styremøte i Asker Frp, som ledes av Harald Elstad. Som leder for kommunestyregruppen møter jeg fast i lokallagsstyret for å orientere om aktuelle lokalpolitiske saker.

Asker Frp går en spennende tid i møte. Det er bare et snaut år til neste kommunevalg, og vi har mange tunge prosesser foran oss. Nominasjonskomitéen har avsluttet sitt arbeid og avgitt sin innstilling som nå skal sendes ut til medlemmene. Det skal også velges folk til det styret som skal ta oss videre og gjennom valgåret 2011, vi får en orientering om dette arbeidet og valgkomitéens innstilling i kveld. Det skal videre nedsettes en programkomité som skal begynne arbeidet med kommende lokalvalgsprogram. Her er vi interessert i innspill fra innbyggerne i Asker, og jeg ser gjerne at de som måtte være interessert i å bidra tar kontakt med meg eller lokallagsleder. Kontaktinformasjon skal finnes på www.asker.frp.no
Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet, og som sagt: Vi hører gjerne fra deg! Vi vil også gjerne ha flere engasjerte medlemmer - det er bare å ta kontakt. Vi snakkes.